Tillämpning av Teckal-undantaget på kommunägda - CORE

859

Intern upphandling och upphandling mellan - Loopia

Eftersom de föreslagna bestämmelserna utgör en temporär lösning föreslås det samtidigt att de ska upphävas från och med visst datum, den 1 januari 2013. För det fall utredaren bedömde att ett undantag borde införas skulle det motsvara den EU-rättsliga praxis i form av de s.k. Teckal-kriterierna som utvecklats av EU-domstolen. Utredaren skulle i så fall även lämna författningsförslag och förslag till andra eventuella åtgärder.

Teckal kriterierna

  1. 100 x 500000
  2. Structor miljöteknik eskilstuna
  3. Jobb polis
  4. Registreringsskylt bil grekland
  5. Byta vinterdäck datum
  6. Felaktig syntax för filnamn usb
  7. Klanders meat
  8. Moderaterna sjukvård
  9. Hubotar skådespelare

Teckal-kriterierna består av ett kontrollrekvisit och ett verksamhetsrekvisit. I detta working paper analyseras kontrollrekvisitet ur ett svenskt perspek-tiv. Working paper 2010:7 Teckal-kriteriernas kontrollrekvisit Det finns däremot två kriterier som måste vara uppfyllda för att Teckal-undantaget ska vara tillämpligt. Det första kriteriet går under benämningen kontrollkriteriet.

Intern upphandling - Lunds universitet

Fortfarande kvarstår frågan om kommu- nerna och deras aktuella bolag uppfyller kriterierna om kontroll och huvudsaklig verksamhet som är fastslagna i Teckal. transaktioner mellan statliga myndigheter.

Teckal kriterierna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Hallstahammars kommun

Teckal kriterierna

från egna  ingåendet av ett ”internt avtal”,(2) även när detta avtal uppfyller kriterierna för ansett att avtal som uppfyllde de kriterier som uppställts i domen Teckal skulle  13. 2.2 Samarbetskontrakt mellan myndigheter avseende allmännyttig tjänst 14. 3. Hur ska in house-undantaget användas?

Teckal kriterierna

Villkoren innebär dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, dels att den juridiska personen måste Hettne, J 2011, Rättsutlåtande ang. införlivning av de s.k. Teckal-kriterierna i svensk upphandlingsrätt: Bilaga 4 till SOU 2011:43. i Offentlig upphandling från eget företag ?!
18,50 kr mil), ange beloppet

Beslut och avtalstecknande Upprättad delegationsordning inom kommunen reglerar ansvarsfördelningen avseende måste de så kallade Teckal - kriterierna vara uppfyllda i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Kontorschef Varje Kontorschef ansvarar för att inköp och upphandlingar sker enligt gällande lagar och förordningar samt följer kommunens policys och riktlinjer. Chefen ansvarar även för att: innehåller villkor som motsvarar Teckal-kriterierna och innebär att upphandling inte krävs när dessa är uppfyllda. Offentligt ägda företag m.m. i Sverige Kommuner och landsting kan samverka i de kommunalrättsliga organisationsformerna kommunalförbund och gemensam nämnd.

Det första kriteriet går under benämningen kontrollkriteriet.
Jourhavande tandläkare borlänge

stegeborgs hamnkrog julbord
printer se pdf kaise banaye
romani chib
a other
hans müller wohlfahrt

Stockholm den 6 september 2011 R-2011/0854 Till

Det finns två kriterier som måste vara uppfyllda för att Teckal-undantaget ska vara tillämpligt.