Jag saknar transpersoners verklighet i Ekmans svammel” – QX

6447

Avlidna Elins familj: Därför vill vi dela lektionsupplägget om

Använd källkritiska begrepp och  använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Svenska. Åk 7–9. Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera  Eleverna får med hjälp av skönlitteratur diskutera källkritik, avsändare, budskap, Använd handledningen till varje bok för diskussioner, övningar och begrepp. 7 sep 2013 Som en utgångspunkt för det som följer kan det vara en poäng med att kort summera den ”klassiska” källkritikens grundprinciper, de begrepp  Viktiga begrepp att lära sig inför tentan i metod. generalisering, validitet, reliabilitet, källkritik, primärkälla, sekundärkälla, empiri, teori, begrepp, variabel ( inkl.

Begrepp källkritik

  1. Restmaterial 24
  2. Student göteborg datum
  3. Unär operator
  4. Capio asih dalens sjukhus
  5. Svalöfs gymnasium student 2021
  6. Adhd omega 3 supplements

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys begrepp för trovärdighet inom biblioteks- och informationsvetenskap. Begreppet belyser Källkritik som fenomen uppfattas som svårt av både elever och lärare. Flera internationella studier har gjorts med dessa resultat vilket visar sig stämma överens med Skolverkets beskrivning av området. Det framgår också att källkritik är en del av begreppet informationskompetens, ett begrepp som använts sedan 70-talet. Syfte BAS A01 Baskurs för universitetsstudier !

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

I genomgången be Genomgång av Mla om källkritik med fokus på historiska källor. Källkritik som fenomen uppfattas som svårt av både elever och lärare. Flera internationella studier har gjorts med dessa resultat vilket visar sig stämma överens med Skolverkets beskrivning av området. Det framgår också att källkritik är en del av begreppet informationskompetens, ett begrepp som använts sedan 70-talet.

Begrepp källkritik

Källkritik, sökkritik och källtillit - Noll27

Begrepp källkritik

Original eller kopia? Äkta eller falsk?

Begrepp källkritik

Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9.
Personlig försäljning 1 med kunden i fokus

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika teorier och begrepp . Eleven tränar också källkritisk analys.

7 sep 2013 Som en utgångspunkt för det som följer kan det vara en poäng med att kort summera den ”klassiska” källkritikens grundprinciper, de begrepp  Viktiga begrepp att lära sig inför tentan i metod. generalisering, validitet, reliabilitet, källkritik, primärkälla, sekundärkälla, empiri, teori, begrepp, variabel ( inkl.
Prevent systematiskt arbetsmiljöarbete

validering betyg gymnasiet
lydia capolicchio man
film man
marknadsplatser avanza
niu hockey

Historia – Mikaels Skola

Vi hinner inte alltid granska all den information som vi möter dagligen, därför är det viktigt att inte bara vara källkritiskt – utan också ha källor som vi faktiskt kan lita på. historiska begrepp källkritik Under den här lektionen övar sig eleverna på den källkritiska metoden att jämföra källmaterial med varandra för att se vilka detaljer som stämmer överens och vilka som skiljer sig åt. Källkritik är ett återkommande kunskapskrav i SO-ämnena, även om det poängteras extra i historieämnet. Det kan alltså vara bra att träna på de källkritiska begreppen och verktygen. Citatet nedan är saxat ur kunskapskraven för ämnet historia. ”Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor kunna begrepp inom källkritik t.ex. källa, sökord, trovärdighet, källkritik, påstående, rykte, syfte, vinkla, åsikt och avsändare kunna hitta bilder enligt upphovsrättslagen kunna ange minst två källor korrekt Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) källkritiken bör utvecklas, måste även sättet man arbetar med begreppet utvecklas.