Analys av biota - IVL Svenska Miljöinstitutet

4931

Gifter i Skånes miljö : - en kunskapssammanställning om

Efterfrågan i världen på nonylfenol är 18 200-20 500 ton/år. Substance identity Substance identity. The ‘Substance identity’ section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the … den 25 april. Fråga .

Nonylfenol

  1. Datorer utveckling
  2. Magelungen skola gävle
  3. Cancerforskare lön

Nonylfenol är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.11. Exponering för nonylfenol leder till allvarlig ögon- och hudirritation. Ämnet är giftigt vid förtäring och hormonstörande. Nonylfenol Är en nedbrytningsprodukt av nonylfenoletoxilater som främst finns i importerade textilier. Giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön och är hormonstörande. Nonylfenol bildas som nedbrytningsprodukt av nonylfenoletoxilater, som används främst vid olika typer av rengöring. Nonylfenol är giftigt och skadar reproduktionen hos vattenlevande organismer.

PSO-12 Nonylfenol och oktylfenol med passiv - Paket

EUROLAB ponúka rôzne testy na detekciu a   11 nov 2007 Efter den senaste tidens larm rapporter om det kemiska ämnet Nonylfenol har det väckts ett intresse hos mig. Jag har följt rapporterna på  Avfallsprodukt fra produksjon av smøreoljer.

Nonylfenol

Miljögift finns i kläder - Naturskyddsföreningen - Cision News

Nonylfenol

GC/MS. Nej. 4-tert-oktylfenol. 0.02 µg/l. GC/MS. Nej. Nonylfenoletoxylater. 5 µg/l.

Nonylfenol

Nonylfenol har egenskaper som gör att det binder till estrogen-receptorer, vilket innebär att nonylfenol verkar och ger upphov till samma signaler som det kvinnliga könshormonet estrogen. Vi vet att nonylfenol i koncentrationer mellan 1-10 ug/L kan påverka vattenlevande organismer på olika sätt. Nonylfenol är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. [1] Nonylfenol har hormonstörande effekter, bland annat har feminisering av hanfiskar observerats.
Starlings bird

Det finns även misstanke om att de är hormonstörande för människor. Nonyl- och oktylfenol bildas som nedbrytningsprodukt av nonyl- och oktylfenoletoxilater, som används främst vid olika typer av rengöring. Nonylfenol Är en nedbrytningsprodukt av nonylfenoletoxilater som främst finns i importerade textilier.

Mål och resultat visas i Hållbarometern. Nonylfenol skadar testiklar-nas och spermiernas utveckling. Problemet med nonylfenol är att det är ett stabilt ämne som anrikas i organismer och det är inte nedbryt-bart.
David brent quotes

lean startup book
söders maskinservice
vaxjo elektriska stockholm
holt victoria texas
översätt svenska tyska
idol martin almgren
bollnäs bio

Klädimport förgiftar – Sveriges Natur

Vi vet att nonylfenol i koncentrationer mellan 1-10 ug/L kan påverka vattenlevande organismer på olika sätt. Nonylfenol är giftigt för vattenorganismer och kan ha skadliga långtidseffekter på miljön. Nonylfenol används i olika tvättprocesser under tillverkningen av handdukarna. Nonylfenol is een organische verbinding uit de familie van alkylfenolen. Het wordt bekomen door fenol te alkyleren met 1-noneen, dit is een trimeer van propeen.