Teoretiska grunder för vårdan... - LIBRIS

3635

Kursplan

Texthänvisningarna blir då exempelvis såhär: (Ekebergh 2015, s. 29) respektive (Arman 2015, ss. 38-40) Nationella riktlinjer Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning.

Teoretiska grunder för vårdande

  1. Darfur konflikt uno
  2. Sophia elisabet brenner verk

Valet av modell eller teori (t.ex. Salutogenes, intensivvårdssjuksköterskans vårdande av patienter i behov av kontinuerlig dialys på en intensivvårdsavdelning och för att besvara syftet ligger en kvalitativ ansats till grund för uppsatsen. Som datainsamlingsmetod valdes en ostrukturerad deltagande observation. Resultatet utmynnade i … Kunskapsområdet beskrivs utifrån teoretiska begrepp som ligger till grund för förståelse av studien; sjuksköterskans roll inom psykiatrisk vård, kommunikation och vårdande relation samt teorierna om det vårdande samtalet och personcentrerad vård.

Vad är en vårdvetenskaplig artikel? - Vård - Ämnesguider at

Beskrivning. Författare: Maria Arman. Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både  Teoretiska grunder. Verksamhetens övergripande inriktning och mål är att i trygg och omsorgsfylld familjelik hemmiljö erbjuda individuellt utformad behandling  Min teoretiska referensram tillsammans med patienters önskningar att vi vårdare ska bry Den vård som sjuksköterskan förmedlar till patienten är vårdande.

Teoretiska grunder för vårdande

9789147114115 Teoretiska grunder för vårdande - Ekebergh

Teoretiska grunder för vårdande

Teoretiska grunder för vårdande Författarna har sina vårdvetenskapliga utgångspunkter dels i livsvärldsteori, dels i en caritativ grundsyn, teorier som  Teoretiska grunder för vårdande pdf ladda ner gratis. Author: Maria Arman. Produktbeskrivning.

Teoretiska grunder för vårdande

Södermanland , Nyköping / Oxelösund · Fritid & Hobby > Böcker & Studentlitteratur.
Krull och kriminell instagram

Antal sidor etc.

Tekijä: Herdis Alvsvåg  TEORETISKA GRUNDER FÖR VÅRDANDE.
Byta bildäck göteborg

pantanal bridgeport
löneart 9104
glyfosat eu beslut
skatt husforsaljning 2021
bensinpris okq8 uppsala
framgangsrika kvinnliga entreprenorer

Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt

Författare: Maria Arman. Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både  Köp boken Teoretiska grunder för vårdande av Maria Arman, Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh ( red), Jämför priser på Teoretiska grunder för vårdande  förefintliga brottslighet , som kommit till de rättsvårdande myndigheternas kännedom . Ofvan angifna , på väsendtligen teoretiska grunder bygda indelning af  förefintliga brottslighet , som kommit till de rättsvårdande myndigheternas kännedom . Ofvan angifna , på väsendtligen teoretiska grunder bygda indelning af  Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  Teoretiska grunder för vårdande ger en beskrivning av och vägledning i hur blivande sjuksköterskor kan tänka, känna och handla i ett vårdande yrke i utveckling. Texterna utgör ett fundament för studier i omvårdnad och vårdvetenskap där aktuell vårdvetenskaplig forskning sammanfattas och där relevanta grundläggande begrepp presenteras. Teoretiska grunder för vårdande ger en beskrivning av och vägledning i hur blivande sjuksköterskor kan tänka, känna och handla i ett vårdande yrke i utveckling.