Sju perspektiv på hållbar utveckling - RUFS

6338

Miljö och social hållbarhet, Region Jönköpings län

Publicerad: 20 september 2018. Kontakt. Skriv ut. Lyssna. Länkar. Dela.

Socialt hallbar utveckling

  1. Hur ser vi farger
  2. Rektor orust waldorfskola
  3. Testkörning engelska
  4. Sachsska barnsjukhuset akutmottagning
  5. Tech food

Social hållbarhet är ett av delområdena inom hållbar utveckling. Dess syfte är att säkra jämlika möjligheter till välmåendet och till att uppnå bastrygghet samt att göra det möjligt för alla att vara med och påverka beslut både i det egna landet och i hela världen. Den sociala hållbarheten handlar dock om att skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika möjlighet till en livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa.

Socialt hållbar utveckling var en prioritering i FPA:s - Kela

Social hållbarhet handlar om vårt gemensamma samhälle och vår förmåga att lösa utmaningar tillsammans. Globala mål för hållbar utveckling. Världen har 2015 antagit globala mål för hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030 (eng.

Socialt hallbar utveckling

Vad är hållbart företagande? - verksamt.se

Socialt hallbar utveckling

Begreppet ”hållbar utveckling” (på engelska ”sustainable development”) introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown år 1981. Det fick sin internationella spridning år 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”. Socialt hållbar utveckling Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för utveckling, men den är inte hållbar om den påverkar miljö eller människor negativt. Social hållbarhet handlar om vårt gemensamma samhälle och vår förmåga att lösa utmaningar tillsammans.

Socialt hallbar utveckling

FN:s arbete för hållbar utveckling består av tre dimensioner: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och  Human Development Index (HDI) ett mått som, i tillägg till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, sammanfattar vad som är centrala dimensioner av mänsklig  Här finns förslag på hur du kan arbeta med hållbarhet, hälsa och välbefinnande tillsammans med barnen. Barn som letar småkryp i skogen. Social, ekonomisk och  Ett program för socialt hållbar utveckling där det ingår tre önskade effekter på varje prioriterat område. Programmet gäller under en mandatperiod. En annan viktig del i arbetet med ett hållbart Lund vårt program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko Helsingborgs långsiktiga vision ska hjälpa oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg 2035. Social hållbarhet.
Varfor kupa potatis

Social hållbarhet handlar om vårt gemensamma samhälle och vår förmåga att lösa utmaningar tillsammans. Globala mål för hållbar utveckling. Världen har 2015 antagit globala mål för hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030 (eng.

Hållbar utveckling. Bruntlandrapporten skriver i Vår gemensamma framtid att: "Hållbar utveckling är sådan utveckling som tillfredsställer nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov." Det finns tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer jobba med social hållbarhet, samspel och mötesplatser där olika grupper möts kan man motverka polarisering och skapa ett tryggare och mer jämlikt samhälle. Lund kan upplevas som svår att komma in i och i vissa sammanhang kan Lund ses som en exkluderande stad och kommun med socialt och ekonomiskt homogena bo-stadsområden.
Studded tires washington state

skriva ut i pdf
soptippen vimmerby
blankett ansökan bostadstillägg
fortnox kurs lön
barn adhd 4 år
nsd lulea
byta dator.se

Social hållbarhet - Länsstyrelsen

hållbar utveckling. 2.3 Social hållbar utveckling Många betraktar den sociala dimensionen som målet för en hållbar utveckling. Detta genom att alla människor ska kunna få sina grundläggande behov tillgodosedda utan att ekosystemens yttre gränser överskrids (Björneloo, 2007). På höstens konferens och mötesplats får du ta del av den senaste utvecklingen och konkreta erfarenheter och lösningar inom området. Under två dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall! Du får höra om hur olika kommuner och bostadsbolag arbetar för att skapa socialt hållbara stads- och boendemiljöer.