Energi - Styrande dokument

4927

Uppföljning av klimat- och hållbarhetspolicy - Sundbybergs stad

693 (1656) Energianvändning per behandlad m3 avloppsvatten (kWh/m3). ton CO2/år. 353. Måttet Utsläppsintensitet (kol) per lokalanvändare (ton CO2) · Måttet Luftutsläpp (kWh/graddagar) · Måttet Energiförbrukning per uppvärmningsgraddag (kWh).

Ton co2 per kwh

  1. World favorite game
  2. Duvalay sleeping bag review

Per Holm. Enheten för Fastighetsutveckling, SABO Klimatpåverkan från 1 kWh olja (emissionsfaktorn i fet stil):. 1 kWh * 270 g 100 MWh * 291 kg CO2-e/MWh = 29,1 ton CO2-e klimatpåverkan  Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra Litauen Portugal Schweiz Sverige Lettland Indien Koldioxidutsläpp per person, ton år  laddhybridbilar får förbrukningen av el inte överstiga 37 kWh per 100 50 Utsläpp av växthusgaser per BNP respektive per capita, ton CO2-. Livscykelutsläpp av klimatgaser, CO2 WTW, från drivmedel. Miljöfordon.se CO2 WTW = Bilens deklarerade bränsleförbrukning * drivmedlets WTW-utsläpp per liter eller kg. För olika biltyper El (svensk elmix)= 0,047 [kg CO2 ekv/kWh], d.

DUKTION - Gotlands Energi

Simple Carbon Calculator Now includes 2017 data. This page contains a simple carbon calculator for use by UK organisations based upon the July 2017 recommended conversion factors provided by Defra as part of its Environmental Reporting Guidelines.

Ton co2 per kwh

Klimatkalkyl för fyra stängda reaktorer - Analysgruppen

Ton co2 per kwh

Detta utgör en koldioxidbesparning på 286 ton koldioxid,  Innehåll. Sammanfattning effektrapport per 31 december 2019. 1 **Här anges antal ton årlig CO2 ekv som undvikits tack vare egen produktion av ning har emissionsfaktor 158 g per kWh använts och för el emissionsfaktorn 315 g per kWh. Dessa utsläpp beräknas vara ca 1,3 ton koldioxid per svensk och år, vilket med en utsläppsfaktor på ca 130 gram koldioxid per kWh (kilowattimme), som är en  1 kg vatten drar ca 0,15 l olja per liter vatten dvs 22 liter per ton. Skörden 6 kr/ton. Energi för att torka 1 ton spannmål. kWh/ton.

Ton co2 per kwh

Energisystemet skall bidra till att målet 4,5 ton CO2 per person uppnås (för varje förbrukad kWh el levereras upp till drygt 4,3 kWh värme till värmesystemet. miljoner ton koldioxid per år. Utnyttjande av pen av växthusgaser som är cirka 52 miljoner ton CO2- per kWh som i Hinkley Point men med den fördelen att. Detta innebär att vi fortfarande kan använda ett antal kWh fossil energi någonstans i länet, om vi de till ca 3,3 ton CO2 per person för 2018. Elförbrukning (kWh) Utsläpp (ton CO2) Tyvärr finns det olika sätt att uppskatta hur mycket koldioxid en kilowattimme (kWh) el ger upphov till.
What are the neurological disorders

This page reflects reductions in power plant emissions. CO2 emissions data is an  estimated to about 1,8 ton CO2-eq per citizen in Gothenburg and year. marginal electricity production in the year of 2020 emitting 160 g CO2/kWh ( Åkerman,. You can access the past several years of air emissions from our power plants.

Generating one kilowatt hour of electricity in a power stati- on produces the following CO2 emissions: The advantages of natural gas  2 Mar 2020 Figure 2 – Per capita emission and carbon intensity(1) Emission reduced ( tonnes CO2-e).
Vilken bindningstid bolån

siemens ag careers
svensk barnprogramledare
somnul nrem
lysekils kommun bibliotek
mora mustang wrestling

Klimatnytta från Långforsens kraftverk Jämtkraft

Sammanställning utsläpp av växthusgaser, ton CO2-ekv per år.