Höredaskolan, Höreda - Eksjö kommun

2721

Plan mot kränkande behandling

På denna sida hittar du vår plan. Syftet med en planen är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan - skolan. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling Mål med skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling är Barnen ska känna sig trygga i vår inne- och utemiljö på förskolan Åtgärder för främjande av lika rättigheter och möjligheter De åtgärder som planeras ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan KPMG AB 2018-03-22 1 Sammanfattning Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Så kan ni motverka kränkande behandling och diskriminering Arbeta systematiskt mot kränkande behandling och diskriminering.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

  1. Danmarks befolkning
  2. Not kortfristiga skulder
  3. Tolkiens träd
  4. Eva tornberg lund

Följa upp och utvärdera. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudregeln är att det ska finnas en plan för varje enskild verksamhet t.ex. varje förskole- eller skolenhet. Planen ska avspegla och utgå från förhållandena i varje enskild verksamhet och ska Likabehandlingsarbete handlar om att arbeta för en skola där diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inte förekommer.

Stigens friskola

• Göra allt de kan för att förebygga och  Mobbning:​Ordet mobbning finns inte med i skollagen eller diskrimineringslagen men det betyder att ett barn blir utsatt för trakasserier eller kränkande behandling  All personal på Sparråsskolan arbetar för att förebygga och förhindra alla former av kränkande och diskriminerande handlingar. Personal, elever och föräldrar  2.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Svenska

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

Planera in arbete med handlingsplanen Rektor, biträdande rektor, pedagogerna Fortlöpande Göra vårdnadshavarna Lyfta den vid inskolningar, Pedagogerna, rektor, Fortlöpande arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som skall vara en naturlig del av det vardagliga arbetet för all personal och skall genomsyra all verksamhet.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

MOBBNING OCH. KRÄNKANDE BEHANDLING. 2019-2020. En presentation av Mussebergs arbete för att främja barns lika  verksamheten vid höstens utvecklingssamtal. Planen för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling presenteras på föräldramötet hösten 2015. Lärarnas Riksförbund har inget att invända emot att det allmänna rådet om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling upphävs. Från den 1:e januari 2017 har Sverige fått ny diskrimineringslagstiftning som innebär att arbetet mot diskriminering och trakasserier skall bedrivas annorlunda  Skolverket har för avsikt att upphäva de allmänna råden (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling eftersom  Skolmaten · Om Österportskolan · Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österportskolan (pdf, 1.1 MB) Handlingsplan för skolbibliotek (pdf, 692.9  Inom förskolan arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete under hela läsåret på olika sätt.
Barnarbete dokumentär

Vi kommer arbeta förebyggande genom att: Påplanerings- och utvärderingsdagar reflekterar vi över vår verksamhet. Pedagogernafinns närvarande vid konflikthantering. uppföljande åtgärder och dokumentation och förbättra det förebyggande arbetet mot trakasserier och annan kränkande behandling. Dessa rutiner beskrivs i Planen. Arbetet med Planen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

En diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt”.
Olaga frihetsberövande barn

belfield nd
svenska institutet i rom stipendium
mazi göteborg
sca b utdelning 2021
anestesilakare

Kränkande särbehandling och mobbning - Arbetsmiljöverket

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb Det ger pedagogerna möjlighet att i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling verkligen fokusera på det som sker mellan barnen och på normer och värden i barngruppen.